El Projecte


Contes Cantats és un projecte que des de l'any 2006 impulsa l'Orfeó Gracienc treballant cooperativament amb els centres escolars. Fruit d'aquest treball cada any n'ha sortit una cantata.

El format de les quatre primeres edicions va ser de concurs escolar i a partir del 2010, per tal d'aprofundir més en la feina que es pot fer a l'escola, es va convertir en un projecte a dur a terme entre la coral infantil Coloraines de l'Orfeó Gracienc i l'escola que s'apunta al projecte.

Els objectius del projecte són:

  • Apropar els processos de creació musical als centres educatius.
  • Oferir suport per desenvolupar un treball interdisciplinari al centre
  • Desenvolupar un treball de col·laboració entre els centres participants, el cor Coloraines i l'escola de música de l'Orfeó Gracienc.
El projecte ofereix als centres participants l'oportunitat de ser autors de la part literària d'una cantata que s'estrena amb el cor infantil de l'Orfeó i els cantaires de les classes participants acompanyats d'alumnes de l'Escola de Música de l'Orfeó.

Per poder desenvolupar el projecte s'ofereix al centres educatius participants:
  • Formació i assessorament per desenvolupar el treball interdisciplinari que involucra principalment les àrees de llengua, educació musical i visual i plàstica, però que depenent del projecte de l'any i del treball del centre podrà esdevenir més ampli.
  • Acompanyament del procés creatiu i treball amb el compositor de la cantata.
  • Oportunitat de fer assajos amb el compositor i acompanyament musical.
  •  Oportunitat de fer un concert conjunt amb el cor Coloraines i alumnat de l'Escola de Música de l'Orfeó
Tot el procés de treball i el resultat final s'anirà recollint en el blog del projecte.